Ασφάλιση κατοικία-εξοχικού

Το σπίτι είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο στο οποίο έχουμε αφιερώσει ατελείωτες ώρες σκέψης και προγραμματισμού, έχουμε κάνει οικονομικές θυσίες και ζούμε στιγμές δημιουργίας, ξεκούρασης. Ένας χώρος με ανεκτίμητη συναισθηματική αξία για κάθε άνθρωπο που είναι πιθανό να εκτεθεί σε σοβαρό κίνδυνο (φωτιά, σεισμό, κλοπή, πλημμύρα) και να βρεθείτε σε αδυναμία αποκατάστασης των ζημιών που έπαθε.