Ασφάλιση Σκαφών αναψυχής

Η ασφάλιση του σκάφους σας είναι υποχρεωτική. Μπορεί όμως να θέλετε και κάποιες επιπλέον καλύψεις για το σκάφος σας όπως κλοπή, πυρκαγιά, ίδιες ζημίες, ίδιες ζημίες προπέλας κ.α . Εμείς κάνουμε πλήρη έρευνα της Ελληνικής ασφαλιστική αγοράς ώστε να σας παρέχουμε την καταλληλότερη και οικονομικότερη για εσάς προσφορά.