Ασφάλιση Αστικής ευθύνης

Το ασφαλιστικό γραφείο ΟΡΦΑΝΟΣ με εμπειρία στον κλάδο αυτό και με μια σειρά προγραμμάτων και ασφαλιστικών πακέτων που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις έχει την καλύτερη λύση για εσάς. Επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα, θα μπορέσετε να είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο, θα γίνουν ταχύτατες διαδικασίες και άμεση αποζημίωση.