Διεκπεραίωση ζημιών

Δήλωση τροχαίου ατυχήματος στο χώρο μας και αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων στην ασφαλιστική εταιρία και στον ασφαλιστή, εφόσον δεν έχει επιληφθεί η φροντίδα ατυχήματος κι εφόσον το επιτρέπει η ασφαλιστική εταιρία. Εμείς κλείνουμε το ραντεβού με τον πραγματογνώμονα. Αναλαμβάνουμε την διασαφήνιση υπαιτιότητας των εμπλεκομένων οχημάτων. Συμπλήρωση των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων για την αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία.

H γνώση και η εμπειρία μας, καθιστούν δυνατή τη διεκπεραίωση της ζημιάς σας και της αποζημίωσης σας μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών με το καλύτερο δυνατό τρόπο!