Νέο Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης για ιδιώτες που ενοικιάζουν την κατοικία τους μέσω Διαδικτύου Οι τουριστικές ενοικιάσεις κατοικιών, μέσω διαδικτυακών καναλιών, στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, αποτελεί μία ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως και στη χώρα μας. Το πρόγραμμα απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις βραχυπρόθεσμης μίσθωσης του ακινήτου τους και αφορά όλες τις κατοικίες που ενοικιάζονται από αυτά για τουριστικούς λόγους, είτε αυτές είναι κύριες (μόνιμες), είτε εξοχικές. Η κάλυψη αφορά την Αστική Ευθύνη του ιδιώτη/μισθωτή της κατοικίας για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που τυχόν θα συμβούν στους ενοικιαστές μέσα στον κυρίως ή περιβάλλοντα χώρο αυτής ή που θα προέρχονται από αυτή. Συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων και τη χρήση ανελκυστήρων. Ο πελάτης μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα στις ιδιαίτερες ανάγκες του, ενδυναμώνοντας την προστασία του, μέσα από μία σειρά διαθέσιμων προαιρετικών καλύψεων όπως η Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία πισίνας, η Αστική Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης / επισκευών καθώς και η Αστική Ευθύνη προς τον ιδιοκτήτη οικοδομής.
Οι τουριστικές ενοικιάσεις κατοικιών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (π.χ. aibnb,booking), αποτελούν μία ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως και στη χώρα μας. Το πρακτορείο μας, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες που δημιουργεί αυτή η νέα μορφή τουρισμού, παρέχει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και πυρός Επιπλωμένων Τουριστικών Κατοικιών από Ιδιώτες. Το πρόγραμμα: Απευθύνεται σε όσους ενοικιάζουν κατοικία/ες ή μέρος αυτής μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως το Airbnb και το Booking σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (Ν. 4472/2017). Αφορά όλες τις κατοικίες που ενοικιάζονται από αυτούς για τουριστικούς λόγους, είτε αυτές είναι κύριες (μόνιμες), είτε εξοχικές (δευτερεύουσες). Παρέχει κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του διαχειριστή της κατοικίας (φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή) για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που τυχόν θα συμβούν στους επισκέπτες του, μέσα στον κυρίως ή περιβάλλοντα χώρο αυτής ή που θα προέρχονται από αυτή. Συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων και τη χρήση ανελκυστήρων. Παρέχεται σειρά συμπληρωματικών προαιρετικών καλύψεων για να προσαρμόσετε πλήρως το πρόγραμμα στις ανάγκες σας. Φωτιά Πλημμύρα και Φυσικά Φαινόμενα Αστική Ευθύνη Θραύση Κρυστάλλων Βραχυκύκλωμα Κλοπή Σεισμός Κάθε Άλλο Τυχαίο Γεγονός.